Mi viac

Cun la curiera y la ferata ncantëur coche n uel te duta la provinzia

Ncantëur zënza auto? Unfat sce per la scola, l lëur o l tëmp liede – cun la curiera y la fetata ruvëis dloncora tl Südtirol (o belau). Na rë spëssa de mesuns de trasport publics y orares bën ritmei pieta uni mes’ëura o ëura cunliamënc danter luesc defrënc y de viers de destinazions de recriazion plajëules.

Bon viac!

Crissa orares
Ti trassa da A a B: duc i orares, duta la fermedes y duc i details.
Mo d'autra nfurmazions
Comunicazions atueles
Bon da savëi per chi che va cun la curiera y la ferata.
Mo d'autra nfurmazions
Orares
Tlo iel da udëi duta la tabeles di orares per i mesuns de trasport publich tl Südtirol.
Mo d'autra nfurmazions
Plans dla rë
Curiera y ferata: dut te na udleda y la zones singules tl detail.
Mo d'autra nfurmazions
Park & Ride
Penduleres cun la ferata cun l Südtirol Pass possa lascé l auto a bon priesc o nchinamei debant
Mo d'autra nfurmazions
App südtirolmubiltà
südtirolmubiltà per furné ncantantëur: duta la nfurmazions ala man.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.